Onderzoek
© 2015 directeinstructie.nl

Het directe instructiemodel is het meest gebruikte lesmodel in Nederland. Waarom? Heel veel onderzoek toont dat leerlingen de beste resultaten boeken met dit leerkrachtgestuurde instructiemodel. Leerlingen worden actief betrokken en de beschikbare lestijd wordt gebruikt om gericht te werken aan het behalen van het lesdoel.

 

 

 

Een meta-analyse van Adams en Carnine (2003) laat voor expliciete instructie een effectgrootte van 0.93 zien, hetgeen zeer groot is. Van meer recente datum is de meta-analyse van John Hattie (2009) in Visible Learning. Hieruit blijkt dat directe instructie met een effectgrootte van 0.59 behoort tot de meest succesvolle aanpakken om leerlingen meer en beter te laten leren.

 

Bron: Goodtogreatschools.org.au

 

 

Onderwijsaanpakken met effectgroottes boven 0.4 dragen in belangrijke mate bij aan beter en dieper leren van leerlingen.  

 

Bron: John Hattie, Visible Learning (2009), blz. 297 - 300.

 

 

John Hattie laat in bovenstaande tabel zien dat leerkrachtgestuurd onderwijs met heldere groepsinstructie, veel interactie en gerichte feedback superieur is aan onderwijs waarbij de leerkracht slechts als coach fungeert en leerlingen zelfstandig zaken moeten ontdekken of uitzoeken.

In 2014 verscheen een Britse studie ‘What makes great teaching?’ waarbij meer dan 200 onderzoeken werden gebruikt. Hieruit bleek opnieuw het grote effect van directe instructie.

  Bron: What makes great teaching?

Het grootste onderzoek dat ooit is uitgevoerd naar effectieve onderwijsaanpakken is het Follow Through-onderzoek (1967 - 1977).  Aan dit tien jaar durende project namen meer dan 200.000 leerlingen deel. De uitkomst van dit onderzoek was dat leerlingen die les hadden gehad met gebruik van directe instructie, de leerstof significant beter hadden eigen gemaakt. Deze leerlingen hadden bovendien meer zelfvertrouwen en een positiever beeld van zichzelf.

 

 

Directe Instructie is zeer effectief voor risicoleerlingen en gemiddelde leerlingen. Maar ook hoogbegaafde leerlingen profiteren van heldere instructie van een expert (de leerkracht). Directe instructie is breed toepasbaar en wordt gebruikt binnen het kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie.

 

 

 

Directe Instructie