Instructiegericht leiderschap
Directe Instructie

>>> Kijkwijzer uitgebreid

>>> Kijkwijzer verkort

 

 

Leiding geven aan leren

Instructiegericht leiderschap richt zich op het verbeteren van het proces dat direct bijdraagt aan beter leren van de leerlingen, namelijk de kwaliteit van lesgeven van de leerkrachten. De schoolleider is een onderwijskundig leider met ruime kennis van de leerdoelen en effectieve aanpakken om deze leerdoelen met alle leerlingen te behalen. Hierdoor is hij in staat de kwaliteit van lesgeven van zijn  leerkrachten naar een hoger niveau te tillen.

 

Onder goed lesgeven wordt verstaan:

- het realiseren van kwalitatief hoogstaande directe instructie;

- heldere regels en soepel verloop van procedures (klassenmanagement);

- goede relaties en positieve interacties met leerlingen.

 

  Instructiegericht leiderschap

 

 

Samen met zijn team vult de schoolleider de drie aspecten verder in met concreet waarneembaar leerkrachtgedrag. Dit wordt vastgelegd in een kijkwijzer, zodat het team ‘dezelfde taal’ spreekt. De kijkwijzer maakt duidelijk wat het team onder goed lesgeven verstaat.

Een kijkwijzer maakt het mogelijk om gericht te kijken tijdens klassenbezoeken, feedback te vragen en punten te bepalen waarop leerkrachten zich willen of moeten ontwikkelen. De kijkwijzer wordt regelmatig met elkaar besproken en eventueel bijgesteld of aangevuld. Het is een levend document waaraan de teamleden zich verbinden.

 

Instructiegericht leiderschap richt zich op het optimaal leren van alle leerlingen. Omdat het leren van de leerlingen centraal staat, is ook het leren van de leerkrachten logischerwijs een belangrijk aspect. De kwaliteit van lesgeven is tenslotte van directe invloed op het leren van de leerlingen.

De schoolleider bezoekt regelmatig lessen om zijn leerkrachten aan het werk te zien en een beeld te krijgen van de kwaliteit van de lessen die worden gegeven. Op basis hiervan bepaalt hij de sterketes en zwaktes van het team als geheel en de individuele leerkrachten en reageert met passende acties.

 

 

Een leerling die twee jaar achter elkaar een zwakke leraar heeft in plaats van een goede kan een heel niveau lager uitkomen in het vervolgonderwijs, bijvoorbeeld in plaats van vwo-niveau op havo-niveau.

 

Bron: CPB (2013), Evaluatie pilot investeren in kwaliteit leraren

 

 

Veel verbeterplannen en schoolplannen zijn dikke rapporten die vol staan met prachtige zinnen waar niemand het mee oneens kan zijn. Te vaak mist echter de concrete verbinding met de dagelijkse praktijk van de leerkrachten in de klas. De centrale vraag die bij ieder plan gesteld moet worden is: “Draagt dit bij aan beter leren van de leerlingen?”
De focus dient te liggen op het primaire proces. De tijd en energie die in schoolverbetering wordt gestoken, moet gericht zijn op het verbeteren van de instructie van de leerkrachten in de klas. Een effectieve aanpak voor het verbeteren van de kwaliteit van lesgeven bestaat uit drie stappen (McCann, 2012):

 

1) Stel als team een standaard vast: hoe ziet goed lesgeven er precies uit op onze school? Beschrijf dit concreet en meetbaar in een kijkwijzer.

2) Ga de klas in en bepaal hoe de huidige lessen zich verhouden tot de geformuleerde standaard.

3) Praat en leer met elkaar. Werk samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de lessen in de richting van de standaard.

 

 

 

McCann, M., Jones A.C. & Aronoff G.A. (2012). Teaching Matters Most. A School Leader’s Guide to Improving Classroom Intsruction. London: Corwin.

© 2015 directeinstructie.nl