Lesonderdelen

Een effectieve les volgens het model van directe instructie bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Lesdoel

Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met de leerlingen door dit op het bord te schrijven en samen te lezen. De oefenstof van de zelfstandige verwerking moet aansluiten op het lesdoel.

 

Activeren van voorkennis

Er wordt een opdracht aan de leerlingen gegeven die aansluit bij de te geven les, maar waarvoor de benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop de nieuwe kennis kan worden gebouwd.

 

Onderwijzen van het concept

De begrippen die in het lesdoel staan beschreven, worden uitgelegd. Er worden veel voorbeelden gegeven.

 

Onderwijzen van de vaardigheid

De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheid goed uit te voeren, worden aangeleerd.

 

Onderwijzen van het belang van het lesdoel

Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.

 

Begeleide inoefening

De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen en het begrijpen.

 

Lesafsluiting

De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze door naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te

laten zijn.

 

Zelfstandige verwerking

De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden.

 

Verlengde instructie

De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende eigen hebben gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de  leerkracht.

 

  EDI-cirkel

 

 

Technieken

Een les volgens het model van directe instructie bevat de volgende technieken:

 

Controleren van begrip

Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle leerlingen ook écht tot leren komen.

 

Uitleggen

Lesgeven door te vertellen.

 

Voordoen

Lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.

 

Hardop denken

Lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe een expert het probleem aanpakt. Dit wordt ook wel ‘modelen’ genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 directeinstructie.nl

>>> Kijkwijzer uitgebreid

>>> Kijkwijzer verkort

>>> Lessjabloon voorbeeld

>>> Lessjabloon leeg

>>> EDI-cirkel

 

Een volledige les
Directe Instructie